مرقومه مشترک امام جمعه و مدیریت حوزه علمیه شهرستان بناب به استاندار جدید آذربایجان شرقی

مرقومه مشترک امام جمعه و مدیریت حوزه علمیه شهرستان بناب به استاندار جدید آذربایجان شرقی

مرقومه مشترک امام جمعه و مدیریت حوزه علمیه شهرستان بناب به استاندار جدید آذربایجان شرقی

انتصاب حکیمانه شما در این مقطع حساس مورد مسرت و امیدواری مومنین و مردم فهیم است

جسارت ابلهانه به ساحت کریمانه آن سرور جسارت به اصل نظام تلقی می شود/ این عمل را قویا تقبیح می کنیم

قاطبه حزب الله، حوزه های علمیه و علماء ضمن اعلام حمایت برای حل مشکلات مردم و پیاده کردن منویات مقام رفیع ولایت و رهبری با جان و دل در خدمت حضرتعالی هستند