فولاد صنعت بناب در راستای عمران و آبادانی کشور، سربلندی نظام و فرامین رهبر معظم انقلاب عمل می کند

فولاد صنعت بناب در راستای عمران و آبادانی کشور، سربلندی نظام و فرامین رهبر معظم انقلاب عمل می کند

نشست خبری مدیرعامل فولاد صنعت بناب با خبرنگاران اصحاب رسانه محلی بمناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار

سورنا زمانیان:

با درود و سلام به روح بلند امام راحل و شهدای گرانقدر، سلام به خدمت مقام معظم رهبری، ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به خبرنگاران حاضر و کلیه خبرنگاران عرصه خبری تبریک می گویم

خبرنگاران مظلوم ترین قشر جامعه هستند که اگر انجام وظیفه کنند حرف می شنوند

سود امسال فولاد صنعت بناب ۱۰۰۰ میلیارد ریال که در تاریخ فولاد بی سابقه است، قطعا شهرستان بناب در راستای صنعت گردشگری، اقتصاد و … نیز از این سود بهره مند خواهد شد

۸۰% کارکنان نیروهای بومی هستند، در ضمن برای جذب نیروی انسانی همشهریان بنابی در اولویت می باشند،

مبلغ ۱۲۰ میلیارد یورو معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده انشاءالله تا ۴ سال آینده با راه اندازی سایت جدید فولاد شهریار تعاد ۱۲۰۰ نفر اشتغالزایی خواهیم داشت.

فولاد صنعت بناب به هیچ جریان سیاسی وابسته نیست، در راستای عمران و آبادانی کشور، سربلندی نظام و اجرای فرمان مقام معظم رهبری عمل می کنیم