امضای تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش با دانشگاه پیام‌نور بناب

امضای تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش با دانشگاه پیام‌نور بناب

آموزش و پرورش با دانشگاه پیام‌نور بناب تفاهم نامه همکاری امضاء می‌کند

زرافشان رئیس دانشگاه پیام‌نور واحد بناب با پارسامهر مدیر آموزش و پرورش بناب پیرامون عقد تفاهم نامه همکاری آموزشی و فرهنگی دو طرف دیدار کرد

در این دیدار پارسامهر با بیان ظرفیت عظیم شبکه شاد در ارائه آموزش های لازم در بستر فضای مجازی و با توجه به اینکه دانشگاه پیام‌نور تجربه چندین ساله در زمینه آموزش های مجازی دارد ، این تفاهم نامه همکاری را بسیار سودمند دانست.