مجمع عمومي ساليانه مجتمع فولاد صنعت بناب براي سال مالي منتهي به سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با حضور سهامداران برگزار شد.

مجمع عمومي ساليانه مجتمع فولاد صنعت بناب براي سال مالي منتهي به سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با حضور سهامداران برگزار شد.

مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به سال ۱۳۹۹ اين مجتمع با حضور صاحبان سهام، اعضاء هيئت مديره، حسابرس مستقل، بازرس قانوني و با حضور صد در صدي سهامداران، روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری بناب پرس به نقل از روابط عمومي مجتمع فولاد صنعت بناب،‌ سورنا زمانيان به عنوان مديرعامل و نماينده هيئت مديره در ابتدای این جلسه ضمن خير مقدم گوئي گفت: مجتمع فولاد صنعت بناب با چندين شركت اقماري اعم از شاهين، فولاد صنعت، سهند، شهريار و گسترش فولاد شهريار كه طرح هاي توسعه اي مجموعه فولاد بناب به آن واگذار شده تشكيل گرديده است.

زمانيان با اشاره به عملكرد سال ۱۳۹۹ نيز افزود: در سال ۹۸ حدود ۴۸۵ هزارتن توليد مجموع ذوب و نورد بوده است كه در سال۱۳۹۹ با توجه به تدابير انديشيده شده توسط رياست محترم و اوامر لازم الاتباع ايشان و حمايت هاي انجام شده از طرف به عنوان سهامدار ۶۶ درصدي و مديرعامل محترم اين بانك جناب آقاي خامية هيئات مديره، معاونين و مديران اين بانك و هلدينگ ماهان و مجموعه گروه ماي گردشگري اين ميزان به ۸۳۷ هزار تن افزايش يافته كه رشد ۷۲ درصدي را تجربه كرده كه از زمان تاسيس اين مجتمع بي سابقه بوده است و درسايه حمايت هاي ويژه انجام شده اقدامات مناسبي درجهت تسويه كليه بدهي هاي بانكي اين مجموعه فولادي با ساير بانكها صورت گرفت كه نتيجه آن شفافيت و رهايي فولاد بناب از بدهي هاي سنگين مالي و بانكي گذشته گرديد.

مديرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب در خصوص برنامه ريزي براي توليد و فروش نيز عنوان كرد : طبق برنامه ريزي هاي انجام گرفته، توليد يك ميليون و ۲۰۰ هزارتن در مجموع ذوب و نورد را در سالجاري دردستوركار داريم كه از اين ميزان ۳۰۰هزارتن صادرات انجام خواهيم داد و با توجه به اينكه جايگاه مناسب از نظر برند و استقابل خوب مشتريان در بازار هاي خارجي را داريم بيشتر از برنامه ريزي انجام شده نيز توان صادرات را نيز متصوريم.

وي در پايان وضعيت فعلي مجتمع را نيز تشريح كرد : ورود به بورس با اصلاحات مالي و ساختاري امسال صورت مي گيرد و با حمايت ها و مصوبات هيئت مديره اقدامات اساسي در راستاي اصلاح زيرساخت ها انجام شده است و نواقص و مشكلات موجود را با خود اتكائي، دانش و توان مهندسي داخلي مرتفع خواهيم كرد تا همزمان با پروژه هاي توسعه اي، نوسازي و بازسازي در خطوط نيز انجام بگيرد تا براي افزايش توليد شرايط لازم فراهم گردد.

همچنين در مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مشترك ميان فولاد بناب با سه شركت زيرمجموعه اين مجتمع، شهريار، شاهين و سهند برگزار و تمهيدات لازم براي ادغام و انتقال و آماده سازي برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام حداكثر ظرف ۳ ماه آينده در دستور كار قرار گرفته است.

شايان ذكراست كه در مجمع ممجتمع فولاد صنعت بناب، گزارش فعالیت هیات مدیره و صورتهای مالی تلفیقی شرکت منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب مجمع رسید و روزنامه ايران به عنوان روزنامه رسمي جهت درج آگهي انتخاب گرديد.