رشد توليد مجتمع فولاد صنعت بناب در فروردين سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدائي ها

رشد توليد مجتمع فولاد صنعت بناب در فروردين سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدائي ها

مجتمع فولاد صنعت بناب سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدائي ها را با رشد توليد آغاز كرد.

به گزارش بناب پرس به نقل از روابط عمومي مجتمع فولاد صنعت بناب، سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدائي ها در اين مجتمع با رشد سه برابري توليد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل در فروردين ماه آغاز شد.

مجتمع فولاد صنعت بناب در ابتداي سالجاري با تغييرات سيستماتيك مديريتي و بازنگري در برنامه ها و فرآيندهاي موجود، درواحد هاي ذوب و نورد شروعي خوب را تجربه كرد و در فروردين ماه، با رشد سه برابري توليد نسبت به سال قبل، ركورد توليد سال هاي قبل را بهبود بخشيد و به ميزان توليد ۷۳ هزارتن در اين ماه رسيد كه ميزان توليد در فروردين سال گذشته ۲۵ هزار تن بوده است.

برنامه ريزي در حوزه هاي فني و مهندسي براي تحقيق و پژوهش، بومي سازي قطعات و كاهش هزينه هاي تمام شده با برخورداري از توان و دانش پرسنل مجرب و متخصص مجتمع در دستور كار قرار گرفته است.

صيانت از نيروي انساني و ارزش گذاري به سرمايه هاي اصلي مجموعه نيز از اولويت هاي اصلي مديريت شركت بوده و در راستاي تكريم و حمايت از ايشان اقدامات لازم صورت مي گيرد.