دعای آخرین جمعه شب ماه شعبان

دعای آخرین جمعه شب ماه شعبان

توصیه و دعای حضرت امام رضا (علیه السلام) برای آخرین جمعه شب ماه شعبان