فیروز مبین به عنوان معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار بناب منصوب شد.

فیروز مبین به عنوان معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار بناب منصوب شد.

استاندار آذربایجان شرقی، طی حکمی فیروز مبین را به عنوان معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار بناب منصوب کرد.

لازم به ذکر است؛ فیروز مبین متولد شهرستان بناب، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری است، وی قبل از این به عنوان بخشدار مرکزی ملکان و معاون برنامه ریزی فرماندار ملکان مشغول خدمت بوده است.