تاکید فرماندار بناب بر رعایت انضباط اداری توسط کارکنان ادارات

تاکید فرماندار بناب بر رعایت انضباط اداری توسط کارکنان ادارات

شهریار فتحی در دیدار شهردار و معاونان شهردار بناب بر رعایت انضباط اداری توسط کارکنان ادارات و تکریم ارباب رجوع بویژه در شهرداری تاکید کرد.

وی افزود: متاسفانه طی سالهای گذشته اعتماد مردم به شهرداری کاهش یافته و مردم از شما انتظار دارند اعتماد از دست رفته را به مجموعه شهرداری بازگردانید.

فرماندار بناب با اشاره به اینکه مشکلات موجود میراث سالهای قبل می باشد، از وضعیت آسفالت محلات و معابر سطح شهر انتقاد کرد و گفت: تکمیل پروژه های نیمه تمام از جمله حذف کندروهای سطح شهر باید در اولویت شهرداری قرار گیرد.

فتحی همچنین با ارائه ارشادات لازم تداوم زیبا سازی شهر، اتمام سریع طرح جامع شهربناب، خدمت رسانی بی منت به شهروندان و جلب مشارکت های مردمی را خواستار و از معاونت علمی، فرهنگی واجتماعی شهرداری بعنوان بازوی کارآمد شهرداری در راستای ارتباط سازنده با رسانه ها و مردم دانست.

در این دیدار نظام پرست، شهردار بناب نیز گزارشی از وضعیت مالی، عمرانی و خدماتی شهرداری را ارائه و خواهان حمایت های بیشتر فرماندار شد.