نماز عید سعید فطر در بناب برگزار شد

نماز عید سعید فطر در بناب برگزار شد

همزمان با حلول ماه شوال و فرارسیدن عید سعید فطر، نماز این عید روز یکشنبه در بناب برگزار شد.

به گزارش بناب پرس، امسال نماز عید سعید فطر در بناب همانند سالهای گذشته برگزار نشد و این نماز طبق دستورالعمل فرمانداری و شبکه بهداشت و درمان شهرستان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.

تصاویر: