ضرورت انتقال ساختمان پلیس راه بناب – تبریز

ضرورت انتقال ساختمان پلیس راه بناب – تبریز

بحث انتقال ساختمان پلیس راه بناب – تبریز به خارج از شهر در طول ۱۲ سال در هاله ای از ابهام

طرح انتقال ساختمان پلیس راه بناب – تبریز به خارج از حوزه استحفاظی شهرداری بناب در اولویت مصوبات هیئت دولت دهم در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی قرار گرفت و این مصوبه به شماره ۱۸۴۹۲۳/۴۱۴۸۰ در سال ۱۳۸۷ جهت اجرا به دستگاه های متولی ابلاغ شد.

این ابلاغ از آن سال به بعد اتفاق نیفتاد تا اینکه مسئولان شهرستان پیگیری های مستمر و جدی بر الزام و ضرورت انتقال آن آغاز کردند که این اقدامات مجددا به ورطه فراموشی سپرده شد.

با توجه به اینکه ساختمان فعلی پلیس راه بناب – تبریز در حلقه محاصره ادارات، دانشگاه ها، منازل مسکونی و واحدهای تجاری قرار گرفته و مشکلات عدیده ای را متوجه شهرستان و ترددهای روزمره مردم نموده است، ضرورت انتقال آن به خارج از شهر را می طلبد.

لذا با توجه به شروع فعالیت مجلس یازدهم از نماینده جدید مردم شهرستان بناب درخواست می شود با تلاش و پیگیری مجدانه مسئولین و متولیان این امر را در تحقق و اجرای سریع آن مساعدت و یاری نمایند.