بازدید نوروزی نماینده منتخب مجلس یازدهم و مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب از مراکز درمانی

بازدید نوروزی نماینده منتخب مجلس یازدهم و مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب از مراکز درمانی

بازدید نوروزی نماینده منتخب مجلس یازدهم و مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب از مراکز درمانی

نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم بهمراه مدیریت و مسئولین شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب از بیمارستان شهدا، فوریت های پزشکی ۱۱۵ و بیمارستان امام خمینی (ره) بازدید و ضمن تبریک سال جدید از زحمات و تلاش های کادر درمان قدردانی کرد.