همزمان با هفته بسیج ۵ واحد خانه محروم در شهرستان بناب تحویل نیازمندان شد

همزمان با هفته بسیج ۵ واحد خانه محروم در شهرستان بناب تحویل نیازمندان شد

همزمان با هفته بسیج ۵ واحد منزل مسکونی هر کدام به متراژ ۵۰ متر مربع با اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تحویل نیازمندان شد.


این واحد های مسکونی توسط بسیج سازندگی سپاه بناب با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) در روستاهای قره چپق، دوش، ینگی کند، چلقائی و روشت بزرگ تکمیل و در اختیار نیازمندان گذاشته شد.