گزارش بناب پرس از وضعیت جریان صوفی چای و مسیل ها در بناب

گزارش بناب پرس از وضعیت جریان صوفی چای و مسیل ها در بناب

گزارش بناب پرس از وضعیت جریان صوفی چای، قوبی چای و مسیل ها در مناطق مختلف شهرستان بناب

برخی از این مسیل ها بدلیل وجود گیاهان و نخاله های ساختمانی نیاز به لایروبی اساسی دارد.

این ویدئو مربوط به چند روز پیش است